Svenska sedlar och myntVice Riksbankschefen tveksam till Riksbankens planerade räntehöjning i december. Foto: Sergio Delle Vedove/Shutterstock.com

Räntor

Vid Riksbankens senaste presskonferens i oktober stod det klart att Riksbanken inte höjer räntan nu utan väntar med en räntehöjning till årsskiftet. Nu ställer sig den vice riksbankschefen Per Jansson tveksam till att höja räntan i december, skriver SvD Näringsliv.

Vid det senaste räntemötet i oktober valde Riksbanken att skjuta på räntehöjningen till i december. Anledningen var att det har skett en konjunkturavmattning både i Sverige och i andra delar av världen, vilket har en stor påverkan på den globala ekonomin. 

Gemensamt beslut att skjuta på räntehöjningen till december

Avmattningen i ekonomin har gått snabbare än vad Riksbanken och riksbankschefen Stefan Ingves hade räknat med. Men vi behöver inte oroa oss att Sverige är på väg mot en lågkonjunktur. Stefan Ingves sade vid presskonferensen i oktober att vi genom avmattningen i ekonomin har gått från en högkonjunktur mot ett normalare läge i ekonomin.

Eftersom inflationen då låg enligt Riksbankens prognos valde man att skjuta på att höja räntan till slutet på december, ett gemensamt beslut från Riksbankens ledamöter.

En av riksbankscheferna är tveksam till räntehöjningen

Vid ett anförande hos Finansbolagens Förening sade vice riksbankschefen, Per Jansson, att han är tveksam till Riksbankens planer på att höja reporäntan i december. Enligt Per Jansson är det alldeles för tidigt att höja räntan vid den planerade tidpunkten. I Riksbankens prognoser till 2022 ligger inflationen kvar under målet.

Inflationsförväntningarna har dessutom visat en nedåtgående trend, och enligt Per Jansson är det mycket oroande. Om Riksbanken väljer att höja räntan i december går man mot de andra centralbankerna som har fortsatt sänka sina räntor eller låtit dem vara oförändrade. 

En räntehöjning går emot de andra centralbankernas agerande

Den europeiska centralbanken kommer inte att höja räntan förrän tidigast under första halvan under 2020. Men troligtvis kommer räntan inte att höjas då heller.

Per Jansson påpekar dock att han tror på en räntehöjning längre fram. Hans motvilja mot en räntehöjning i december handlar mer om en fråga om tajming. Det är helt enkelt fel tidpunkt att höja räntan då.